Mod. Vers.   18 Z 110 Z 113 Z 117 Z 120 Z 122 Z 126 Z 129 Z 134 Z 139 Z
Цена   лева 8659 8928 10040 10780 11435 11668 12769 14542 15068 16756
Капацитет на охлаждане (температура на водата на изпарителя вход/изход 12/7 °C- температура на водата на кондензатора  вход / изход 30/35 °C) GE kW 7,88 9,8 12,6 16,4 19,8 18,6 25,4 28,7 33,9 38,8
Компресори мощност GE kW 1,57 1,91 2,4 3,25 3,93 4,51 4,74 5,6 6,6 7,4
Отоплителна мощност (температура на водата на изпарителя вход/изход  15/10 ° C –  температура на водата на кондензатора  вода / изход 40/45 ° С) GE kW 9,57 11,45 15 19,8 23,7 26,3 29,9 34,6 40,7 46,4
Компресори мощност GE kW 2,05 2,48 3,3 4,17 4,95 5,41 6,17 7,1 8,35 9,14
Общо EER 100%     5,1 5,1 5,2 5,1 5,1 4,1 5,4 5,1 5,1 5,2
Общо COP 100%     4,67 4,62 3,94 4,75 4,79 4,86 4,84 4,89 4,87 5,07
Брой охладителни вериги   N. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Брой компресори   N. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Вид на компресорите     Rotary Scroll
Ниво на звука (изчислен в съответствие с ISO 3744 при 5 м разстояние от устройството)   dB(A) 31 32 34 37 37 37 37 37 38 38
Ниво на мощност на звука   dB(A) 57 58 60 63 63 63 63 63 64 64
Максимална входяща мощност   kW 2,9 3,04 4,3 5,9 6,6 7,3 8,3 9 11,5 11,9
Максимално пълно натоварване   A 13,4 14,08 6,5 8 9 11 12 15,3 18,6 20,1
Пълен товар на пусковия ток   A 62 62 47 61 71 74 74 99 156 133
Електрозахранване   V/Ph/Hz 230/1+n/50 400/3+n/50

Геотермични чилъри и термопомпи с четирипътен клапан за обръщане на охладителния кръг, с високоефективен скрол компресор и изключително голям топлообменник.

 

  • Високоефективен scroll компресор.
  • Изпарител от неръждаеми споени пластини комплект с превключвател на диференциално налягане и защита против замръзване с електрически нагревател с увеличена площ.
  • Високо ефективен кондензатор от неръждаеми споени пластини.
  • Микропроцесор.
  • Електрическо табло с главен прекъсвач (над размер 110Z).
  • Корпус и панели от поцинкована и боядисана стомана.

 

ВЕРСИИ:

 

GE  –  Чилъри и термопомпи с обръщане на охладителния кръг. 

 

 

easy_prozone.pdf

Направете запитване

Product image

EASY PROZONE EA