Елементи за ВОИ

48 продукта

Адаптор за присъединяване към PEX тръба

Адаптор за присъединяване към PEX тръба

Адаптор за присъединяване към Cu тръба

Адаптор за присъединяване към Cu тръба

Четирипътен смесител с горно подаване(без адпторите,сондата и термоглавата)

Четирипътен смесител с горно подаване(без адпторите,сондата и термоглавата)

Четирипътен смесител с горно подаване с изводи от стена(без адаптори,сонда,термоглава)

Четирипътен смесител с горно подаване с изводи от стена(без адаптори,сонда,термоглава)

Радиаторна розетка

Радиаторна розетка

Термостатична глава за хромиран радиаторен комплект

Термостатична глава за хромиран радиаторен комплект

Деаератор

Деаератор

Хромиран радиаторен комплект за термостатична глава 1/2" за монтаж на лири(без главата)

Хромиран радиаторен комплект за термостатична глава 1/2" за монтаж на лири(без главата)

Секретен радиаторен вентил,ъглов,за директен монтаж към PEX или Cu тръба

Секретен радиаторен вентил,ъглов,за директен монтаж към PEX или Cu тръба