Колектори

27 продукта

Коляно-нипел

Коляно-нипел

Тапа

Тапа

Капа

Капа

Прав сферичен кран с пълно пропускане F/F "TIEMME"

Прав сферичен кран с пълно пропускане F/F "TIEMME"

Прав сферичен кран с пълно пропускане M/F "TIEMME"

Прав сферичен кран с пълно пропускане M/F "TIEMME"

Прав сферичен кран с холендър "TIEMME"

Прав сферичен кран с холендър "TIEMME"

Ъглов сферичен кран с холендър "TIEMME"

Ъглов сферичен кран с холендър "TIEMME"

Прав сферичен кран с изпразнител  F/F "TIEMME"

Прав сферичен кран с изпразнител F/F "TIEMME"

Нипел-редукция

Нипел-редукция