Подово

9 продукта

Пластификатор за подово отопление

Пластификатор за подово отопление

Колектор за подово отопление  (композитна пластмаса) с вграден дебитомер и регулатор

Колектор за подово отопление (композитна пластмаса) с вграден дебитомер и регулатор

Тръба за подово отопление HENCO 5L PE-Xc

Тръба за подово отопление HENCO 5L PE-Xc

Пано профилна изолация "HENCO"

Пано профилна изолация "HENCO"

Контролен терминал

Контролен терминал

ПВЦ профил с двойно залепваща лента

ПВЦ профил с двойно залепваща лента

Рамкова изолация

Рамкова изолация

Колектори за подово отопление с вграден дебитомер и регулатор

Колектори за подово отопление с вграден дебитомер и регулатор

Електрически мотор-вентил

Електрически мотор-вентил