Общи условия

„Термодизайнтотал“ ООД публикува тази интернет страница „ТАКАВА КАКТО Е“ без каквато и да е гаранция – изрична или предполагаема.

Показването, на който и да е продукт на интернет страницата, не представлява оферта за продажба или доставка на този продукт. Продуктите, показвани на тази интернет страница, са примери за продуктите ,които предлагаме и снимките са само илюстративни.

„Термодизайнтотал“ ООД не носи отговорност за вреди, произтичащи от достъпа или използването на тази интернет страница.

Информацията, съдържанието или материали, станали достъпни чрез тази интернет страница, може да включват неточности или грешки.