Политика за използване на бисквитки

На сайта на „Термодизайнтотал “ ООД, използваме бисквитки или подобни инструменти на нашата интернет страница, за да подобрим нейното представяне по време на използването и от Вас.
HTTP cookie, обикновено наричана просто „бисквитка“, е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, например Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Opera, Mozilla Firefox, Chrome или друг подобен, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър.
Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време. Временните (сесийните) бисквитки се поставят временно във Вашето устройство, когато посещавате нашата интернет страница, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство. Бисквитките не се отнасят до дадено лице, а до комбинация устройство и интернет браузър. Следователно, едно лице, което използва няколко браузъра и/или устройства, има отделен набор от бисквитки за всяка комбинация устройство и браузър. От друга страна бисквитките не правят разлика между множество потребители, споделящи едно и също устройство и браузър, освен ако те нямат различни потребителски профили.
Повечето компании използват бисквитки на интернет страниците си, за да подобрят използваемостта.Използваме неперсонализирана информация от сесийните бисквитки за цели, както следва:
Определяне кои са най-популярните части на нашата интернет страница;
Наблюдение на употребата на интернет страницата ни (честота и време);

  • Предоставяне на анонимна информация на трети страни, така че към Вас да бъде насочвана по-подходяща и интересна информация;
  • Администриране на страницата ни, включително за отстраняване на технически проблеми;
  • Следене интереса на потребителите към определен продукт или определени раздели или функционалности на страницата;
  • Определяне колко често Вие и други потребители посещавате нашата интернет страница и интересът, който проявявате към продуктите ни;
  • Цялостно подобрение на взаимодействието Ви с нашата интернет страница.
  • Поддържамне сигурността на тази страница

Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове и не въздействат на устройството Ви или работата Ви по никакъв начин.Бисквитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни.
Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за използване на бисквитки, свържете се с нас на имейл office@thermodesigntotal.com