Газов кондензен котел „ENERGY TOP B“

Код  Модел Цена,лв.
0M6OBMWA ENERGY TOP B 80 7200
0M6OEMWA ENERGY TOP B 125 8150
0M6OGMWA ENERGY TOP B 160 12300
0M6OKMWA ENERGY TOP B 250 14200

 

ENERGY TOP B- BK     80 125 160 250
Номинална мощност max kW 75 116 150 232
min kW 17 25 17 25
Топлинна мощност (80 – 60 °C) max kW 73,5 113,7 147 227,4
min kW 16,7 24,6 16,7 24,6
Топлинна мощнос (50 – 30 °C) max kW 79,5 123 159 245,9
min kW 18,3 26,9 18,3 26,9
КПД (80-60°C) Pmax % 98 98 98 98
Pmin % 98,5 98,5 98,5 98,5
КПД (50-30°C) Pmax % 106 106 106 106
Pmin % 107,5 107,5 107,5 107,5
КПД 30% Pmax % 109 109 109 109
Енергийна ефективност (по EN 92/42ECC)     **** **** **** ****
Клас емисии NOx (direttiva EN 297/A5)     5 5 5 5
Разход на газ  G20 max m3/h 7,94 12,38 15,88 24,76
min m3/h 1,8 2,65 1,8 2,65
Налягане на захранващия газ G20   mbar 20 20 20 20
Разход на газ  G31 max kg/h 5,87 9,08 11,74 18,16
min kg/h 1,33 1,96 1,33 1,96
Налягане на захранващия газ G31   mbar 37 37 37 37
Макс. Работна температура   °C 95 95 95 95
Макс. Работно налягане max bar 6 6 6 6
min bar 0,8 0,8 0,8 0,8
Съдържание на вода   litri 13 15 26 30
Капацитет на разширителния съд   litri
Налягане  на разширителния съд   bar
Степен на защита   IP X5D X5D X5D X5D
Захранващо напрежение   V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Консумирана електрическа мощност   W 285 390 570 780
Височина   mm 1700 1700 1700 1700
Дължина   mm 500 500 1000 1000
Дълбочина   mm 450 450 450 450
Тегло  (празен)   kg 110 115 190 210

Направете запитване

Product image

Газов кондензен котел „ENERGY TOP B“

[contact-form-7 id="158" title="Make Product Request Bg"]