SALUS

11 продукта

Контролер PCSol 201

Контролер PCSol 201

Стаен термостат регулатор за вентилаторен конвектор SALUS FC600

Стаен термостат регулатор за вентилаторен конвектор SALUS FC600

Регулатор по външна температура SALUS WT100

Регулатор по външна температура SALUS WT100

Седмичен стаен жичен термостат SALUS RT500

Седмичен стаен жичен термостат SALUS RT500

Седмичен стаен безжичен термостат RT500RF

Седмичен стаен безжичен термостат RT500RF

Седмичен стаен жичен термостат SALUS 091FL

Седмичен стаен жичен термостат SALUS 091FL

Седмичен стаен безжичен термостат SALUS 091FLRF

Седмичен стаен безжичен термостат SALUS 091FLRF

Интернет контролиран термостат SALUS iT500

Интернет контролиран термостат SALUS iT500

Шина за подово отопление SALUS KL06

Шина за подово отопление SALUS KL06