Бойлери за термопомпи

2 продукта

Водогреен комбиниран емайлиран бойлер "DRAZICE" OKC NTR/HP, за подгрев с термопомпа, за вертикален подов монтаж с две серпантини

Водогреен комбиниран емайлиран бойлер "DRAZICE" OKC NTR/HP, за подгрев с термопомпа, за вертикален подов монтаж с две серпантини

Водогреен комбиниран емайлиран бойлер “DRAZICE"- за вертикален подов монтаж с една серпантина (без нагревател) OKC NTR/HV

Водогреен комбиниран емайлиран бойлер “DRAZICE"- за вертикален подов монтаж с една серпантина (без нагревател) OKC NTR/HV