Коминни тела

22 продукта

Разделител за засмукване/изхвърляне ф100/60 - 80/80 F/F за кондензен газов котел "FERROLI"

Разделител за засмукване/изхвърляне ф100/60 - 80/80 F/F за кондензен газов котел "FERROLI"

Муфа ф60 за кондензен газов котел "FERROLI"

Муфа ф60 за кондензен газов котел "FERROLI"

Редукция 125/80 х 100/60 за кондензен газов котел "FERROLI"

Редукция 125/80 х 100/60 за кондензен газов котел "FERROLI"

Редукция 125/80 х 100/60 за кондензен газов котел "FERROLI"

Редукция 125/80 х 100/60 за кондензен газов котел "FERROLI"

Редукция 125/80 х 100/60 за конвенционален газов котел "FERROLI"

Редукция 125/80 х 100/60 за конвенционален газов котел "FERROLI"

Прав коаксиален коминен кит (без коляно) 100/60 мм. за кондензен газов котел "FERROLI"

Прав коаксиален коминен кит (без коляно) 100/60 мм. за кондензен газов котел "FERROLI"

Коаксиален начален елемент 100/60 с пробка за димни газове за кондензен газов котел "FERROLI"

Коаксиален начален елемент 100/60 с пробка за димни газове за кондензен газов котел "FERROLI"

Коаксиално коляно 45 за димоотвод 100/60 мм. за кондензен газов котел „FERROLI“

Коаксиално коляно 45 за димоотвод 100/60 мм. за кондензен газов котел „FERROLI“

Коаксиално коляно 90 за димоотвод 100/60 мм. за кондензен газов котел "FERROLI"

Коаксиално коляно 90 за димоотвод 100/60 мм. за кондензен газов котел "FERROLI"