Колектори

30 продукта

Колекторна кутия за външен монтаж без крачета "KAN" 1100 Z

Колекторна кутия за външен монтаж без крачета "KAN" 1100 Z

Колекторна кутия за външен монтаж с крачета "KAN" 1100 S

Колекторна кутия за външен монтаж с крачета "KAN" 1100 S

Колекторна кутия за вграждане с крачета "KAN" 1300Z

Колекторна кутия за вграждане с крачета "KAN" 1300Z

Коляно-нипел

Коляно-нипел

Тапа

Тапа

Капа

Капа

Прав сферичен кран с пълно пропускане F/F "TIEMME"

Прав сферичен кран с пълно пропускане F/F "TIEMME"

Прав сферичен кран с пълно пропускане M/F "TIEMME"

Прав сферичен кран с пълно пропускане M/F "TIEMME"

Прав сферичен кран с холендър "TIEMME"

Прав сферичен кран с холендър "TIEMME"