Резбови месингови фитинги

9 продукта

Коляно-нипел

Коляно-нипел

Тапа

Тапа

Капа

Капа

Нипел-редукция

Нипел-редукция

Нипел

Нипел

Муфа

Муфа

Муфа-редукция

Муфа-редукция

Вътрешен редуктивен нипел (ВРН)

Вътрешен редуктивен нипел (ВРН)

Коляно

Коляно