Измервателни уреди

12 продукта

Термометър радиален,0-120 С

Термометър радиален,0-120 С

Термометър аксиален,0-120 С

Термометър аксиален,0-120 С

Термометър капилярен,0-120 С

Термометър капилярен,0-120 С

Манометър капилярен,0-120 С

Манометър капилярен,0-120 С

Термоманометър капилярен,0-120 С,0-4 Бара

Термоманометър капилярен,0-120 С,0-4 Бара

Термометър месингов вертикален,0-120 С

Термометър месингов вертикален,0-120 С

Гилза месингова

Гилза месингова

Радиален манометър,0-120 C

Радиален манометър,0-120 C

Термоманометър радиален,0-120 С,0-4 Бара

Термоманометър радиален,0-120 С,0-4 Бара