CALEFFI

15 продукта

Термостатична глава за хромиран радиаторен комплект

Термостатична глава за хромиран радиаторен комплект

Хромиран радиаторен комплект за термостатична глава 1/2" за монтаж на лири(без главата)

Хромиран радиаторен комплект за термостатична глава 1/2" за монтаж на лири(без главата)

Адаптор за присъединяване към Cu тръба

Адаптор за присъединяване към Cu тръба

Радиаторен вентил "CALEFFI" за термостатична глава 1/2",ъглов(без главата)

Радиаторен вентил "CALEFFI" за термостатична глава 1/2",ъглов(без главата)

Радиаторен вентил "CALEFFI" за термостатична глава 1/2",прав(без главата)

Радиаторен вентил "CALEFFI" за термостатична глава 1/2",прав(без главата)

Радиаторен вентил за термостатична глава,ъглов,за директен монтаж към PEX или Cu тръба(без главата и адаптора)

Радиаторен вентил за термостатична глава,ъглов,за директен монтаж към PEX или Cu тръба(без главата и адаптора)

Радиаторен вентил "CALEFFI" за термостатична глава,прав,за директен монтаж към PEX или Cu тръба(без главата и адаптора)

Радиаторен вентил "CALEFFI" за термостатична глава,прав,за директен монтаж към PEX или Cu тръба(без главата и адаптора)

Аксеален вентил "CALEFFI" за термостатична глава,за директен монтаж към PEX или Cu тръба(без главата и адаптора)

Аксеален вентил "CALEFFI" за термостатична глава,за директен монтаж към PEX или Cu тръба(без главата и адаптора)

Аксеален вентил "CALEFFI" за термостатична глава(без главата)

Аксеален вентил "CALEFFI" за термостатична глава(без главата)