RBM

9 продукта

Адаптор за присъединяване към PEX тръба

Адаптор за присъединяване към PEX тръба

Адаптор за присъединяване към Cu тръба

Адаптор за присъединяване към Cu тръба

Радиаторен вентил за термостатична глава,ъглов,за директен монтаж към PEX или Cu тръба(без главата и адаптора)

Радиаторен вентил за термостатична глава,ъглов,за директен монтаж към PEX или Cu тръба(без главата и адаптора)

Радиаторен вентил за термостатична глава,прав,за директен монтаж към PEX и Cu тръба(без главата и адаптора)

Радиаторен вентил за термостатична глава,прав,за директен монтаж към PEX и Cu тръба(без главата и адаптора)

Радиаторен вентил 1/2",ъглов "JET LINE"

Радиаторен вентил 1/2",ъглов "JET LINE"

Радиаторен вентил 1/2",прав "JET LINE"

Радиаторен вентил 1/2",прав "JET LINE"

Секретен радиаторен вентил 1/2",ъглов "JET LINE"

Секретен радиаторен вентил 1/2",ъглов "JET LINE"

Секретен радиаторен вентил 1/2",прав,"JET LINE"

Секретен радиаторен вентил 1/2",прав,"JET LINE"

Радиаторен вентил за термостатична глава "RBM" 1/2",ъглов(без главата)

Радиаторен вентил за термостатична глава "RBM" 1/2",ъглов(без главата)