Прес фитинги "BANINGER" за медна тръба "WIELAND"

1 продукта

O - пръстени

O - пръстени