CALEFFI

11 продукта

Датчик по поток CALEFFI

Датчик по поток CALEFFI

3-пътен смесител "CALEFFI"

3-пътен смесител "CALEFFI"

Термоглава за 3-пътен смесител "CALEFFI"

Термоглава за 3-пътен смесител "CALEFFI"

Термостатичен 3-пътен смесител "CALEFFI"

Термостатичен 3-пътен смесител "CALEFFI"

Термостатичен механичен 3-пътен смесител "CALEFFI", с холендри

Термостатичен механичен 3-пътен смесител "CALEFFI", с холендри

Сервомотор

Сервомотор

Термостат за котел на твърдо гориво

Термостат за котел на твърдо гориво

Магнет вентил

Магнет вентил

3(4)-пътен месингов смесител на резба

3(4)-пътен месингов смесител на резба